Algemene pagina voor ouders


De beste schoolresultaten en mooiste schooltijd voor jouw kind kunnen we realiseren door als ouders en school zo goed mogelijk samen te werken. Ook ouders zijn uniek en daarom hechten we veel waarde aan persoonlijk contact. Sommige informatie geldt voor iedereen en die kun je terugvinden in de schoolgids. De schoolgids vind u onder het tabje home.

Jaarlijkse activiteiten:
Wat we in ieder geval elk jaar met elkaar doen is een sinterklaasviering, kerstviering, paasontbijt, sportdag, koningsspelen en een afscheidsmusical van groep 8. Daarnaast hebben we twee keer per jaar een project met een kijkmiddag of -avond ter afsluiting.  

Schooltijden:
maandag              08.30 – 14.30 uur                            1 t/m 8
 
dinsdag                08.30 – 14.30 uur                            1 t/m 8
 
woensdag             08.30 - 12.00 uur                            1 t/m 8
 
donderdag           08.30 – 14.30 uur                           1 t/m 8
 
vrijdag                  08.30 – 14.30 uur                            1 t/m 8

Gym:
De lessen lichamelijke opvoeding zijn als volgt ingedeeld: 


 
HVO / GVO
 
Humanistische Vorming en Godsdienstig Onderwijs worden aangeboden in groep 5 t/m 8, op de volgende momenten:
 
Donderdag, groep 5 en 6 van 10.30  uur tot 11.15  uur

 
Donderdag, groep 7 en 8 van 11.15 uur tot 12.00 uur


Afspraak maken:
Wilt u een gesprek met Gretha Vleems (directeur), Monique Finke (locatieleider) of met Ellen Huizinga (intern begeleider) dan kunt u een e-mailbericht sturen naar directie@prinses-margriet.nl of ib@prinses-margriet.nl.  Op deze manier kunnen we een afspraak plannen, zodat we ook de tijd kunnen nemen voor wat besproken moet worden.

Vrijwillige ouderbijdrage:
De ouderraad vraagt voor het organiseren van de activiteiten voor de kinderen een bijdrage aan de ouders.
De schoolreisjes, het schoolkamp, excursies, sinterklaas-, kerst- en sportactiviteiten worden van dit geld betaald. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld op de jaarlijkse ouderavond. 


Ziekmelden:
Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch melden (0523-656379) tussen 8:15 uur en 8:30 uur; of tot 8:30 uur via het e-mailadres: directie@prinses-margriet.nl. Mocht uw kind tussen de middag ziek worden, maakt u dan alstublieft alleen gebruik van het telefoonnummer. 

Toedienen medicijnen:
Wanneer een kind onder schooltijd (tijdelijk) medicatie nodig heeft, dan is een leerkracht hiertoe bereid, mits er niet meerdere leerlingen medicijnen gebruiken en er geen fouten in de toediening kunnen worden gemaakt. De medicijnen moeten in het lokaal aan het kind gegeven kunnen worden. Medicijnen die rectaal toegediend moeten worden, kunnen beter door de ouders zelf gegeven worden. Een leerkracht mag weigeren, wanneer hij/zij zich niet capabel genoeg acht om medicijnen toe te dienen. School maakt zelf gebruik van het toedienen van: paracetamol (aangepaste kinderdosis); Arniflor; jodium; Betadine; Sterilon; Prikweg en van Hansaplast verband. Mocht uw kind allergisch zijn voor deze materialen moet zowel, de leerkracht, de directie als de TussenSchoolse Opvang hiervan door de ouders op de hoogte worden gebracht.

Tussendoortje:
De kinderen eten en drinken voor de kleine pauze hun meegebrachte tussendoortje in de klas op. Wij stimuleren de kinderen om iets gezonds mee te nemen. De leerkracht leest ondertussen voor, dit mede om het lezen te bevorderen.

Verjaardagen:
Bij een verjaardag hoort natuurlijk een traktatie. We willen u dringend vragen om de traktatie niet te duur te maken. We vinden het fijn als er op iets gezonds getrakteerd wordt, maar laten de keus aan u. De kinderen vinden het prachtig om ook alle leerkrachten te trakteren. U kunt zich echter voorstellen, dat we bij 120 plakken cake of chocolade gauw dicht zouden groeien (niet dat we het niet lekker vinden). Wij waarderen het ook als de kinderen iets anders trakteren: bijvoorbeeld een theezakje, kaarsje of een plantje voor in de personeelskamer.

Schoolreis:
De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan allemaal een dag op schoolreis. Groep 8 gaat drie dagen op kamp. De ouderbijdrage dekt hiervan de kosten. 

Mobiele telefoons op school:
Kinderen zijn vaak in het bezit van mobiele telefoons met meerdere gebruiksmogelijkheden. Voor de veiligheid naar en van school kan het handig zijn, als kinderen een mobiele telefoon bij zich hebben. Op school is deze uit en/of wordt bij de leerkracht ingeleverd. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun telefoon.  Lees meer over de regels van het hebben van een mobiele telefoon op school in de schoolgids

Hoofdluis:
Hoewel hoofdluis allang geen taboe meer is, bezorgt het kinderen veel last en ouders veel extra werk. Na elke langere vakantie worden alle kinderen door een aantal moeders gecontroleerd. Bij constatering wordt er contact opgenomen met de ouders en worden alle ouders van de desbetreffende groep middels een brief geïnformeerd dat er hoofdluis voorkomt. Deze kinderen worden daarna regelmatig gecontroleerd, totdat ze luisvrij zijn (zie luizenprotocol op www.prinses-margriet.nl). Wanneer ouders zelf constateren dat hun kind hoofdluis heeft, informeren ze de school, zodat die de andere ouders kan waarschuwen.

Zindelijk:
U kunt zich waarschijnlijk voorstellen, dat de leerkracht van groep één niet regelmatig de klas zonder toezicht kan laten om een kind te verschonen. Wij gaan er daarom vanuit, dat kinderen zindelijk zijn, als ze naar school gaan. Een ongelukje kan elk kind overkomen, dat vinden we geen probleem.

Parkeren:
De parkeerplaatsen bij school zijn beperkt. Daarom verzoeken wij de ouders om de kinderen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te brengen. Mochten ouders met de auto komen, verzoeken wij ze de Kruizingastraat vanaf De Plus in te rijden, dan creëren we éénrichtingverkeer en hebben het minst last van opstoppingen. Vanaf de hoek tot voorbij de fietsenstalling voor ouders, is een “Kiss and Drive”-zone. Om de doorstroming te garanderen, kunnen hier geen auto’s geparkeerd worden. Alleen ouders die hun kinderen afzetten, kunnen hier even stoppen.


Schoolapp.

Deze app kunt u installeren op uw telefoon, het is dan mogelijk om direct het laatste nieuws ,de kalender en foto's 
te bekijken. 
Ook worden er berichten verstuurd via deze app. 
Via onderstaande link  kunt u de instructie video bekijken.
https://vimeo.com/225546337