Ouderraad


Denk jij nog wel eens terug aan je schooltijd? En wat zijn dan de mooiste herinneringen? Iedereen kan zich vast nog de indrukwekkende Sinterklaasviering, in de bus op schoolreis, die stoere papa op dat toffe schoolkamp en/of de knusse kerstviering herinneren…. Een leuke schooltijd is goud waard. Onze ouderraad speelt hierin een hele belangrijke en vrolijke rol.    

Doel De ouderraad streeft ernaar om bij te dragen aan een positieve tijd op de lagere school. Een goede sfeer op school is belangrijk om onze kinderen het beste uit hun schooltijd te laten halen en mooie herinneringen mee te nemen. Dit doel kan enkel worden behaald door een goede samenwerking met de schoolleiding en leraren en ouders. Zo realiseren we samen voor onze kinderen een waardevolle schooltijd.
 
Hoe werkt de ouderraad?
De ouderraad heeft vier kerntaken:
Activiteiten ⇒ Organisatie van feestelijke activiteiten voor leerlingen, zoals sinterklaas-, kerst- en paasactiviteiten. Het schoolreisje en kamp worden door leerkrachten georganiseerd. De ouderraad int hiervoor in de ouderbijdrage het geld.
Beheer ⇒ De ouderraad vraagt voor het organiseren van de activiteiten voor de kinderen een financiële bijdrage aan de ouders en beheert deze gelden. Inzage mogelijk.
Klankbord  De ouderraad vormt een achterban en een klankbord voor de directie en de medezeggenschapsraad (dat is het formele inspraakorgaan op school).  Om die rol goed te kunnen vervullen staat de ouderraad open voor vragen en opmerkingen van zowel ouders als de directie. De ouderraad onderhoudt contact met de MR (medezeggenschapsraad) en de achterban (alle ouders) Een bestuurslid uit de MR schuift soms aan het begin van de OR-vergadering aan om elkaar op de hoogte te houden. De voorzitter van de ouderraad heeft regelmatig overleg met de directie.
Ouderavond ⇒ Organisatie van de jaarlijkse Ouderavond. Het doel hiervan is om ouders te betrekken bij de plannen van de ouderraad en wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd. Tevens nodigen we dan een spreker uit om samen meer te leren over zaken die de ouders van school verder helpen in het ouderschap.  Zoals omgaan met internet, geld, methodisch werken, gezonde voeding etc. De laatste 2 jaar is er geen ouderavond georganiseerd ivm de maatregelen rondom Covid-19. 
 
Wat kan ik als ouder met de ouderraad?
Een goede sfeer maak je samen. Als ouders kun je aangeven om bestuurslid in de ouderraad te willen worden –of mensen worden gevraagd. Soms zal er gestemd worden voor nieuwe leden. Bij weinig deelname zal een nieuw or lid gewoon intreden. Als er goede ideeën door ouders worden aangedragen, zijn deze van harte welkom en zullen in ieder geval besproken worden in de vergadering. Ideeën kunnen aangegeven worden of gemaild worden (ouderraadprinsesmargriet@live.nl)
 
Organisatie
De ouderraad wordt bestuurd door ouders. Een voorzitter, een penningmeester, secretaris en naaste bestuursleden. Vertegenwoordigers van de ouders zijn:  Alinda Meulenbelt(voorzitter), Alwin Kouwen (penningmeester), Wemke Baas, Elviera Meijer-Kappert, Alma Mulder, Andrea van Blanken, Leonie van der Kolk (secretaris) en Marieke Breukelman (zij neemt het secretarisrol over na Leonie).  De ouderraad vergadert circa zes keer per jaar. Bij de vergadering is ook altijd een leerkracht (Daniëlle Vlierman) aanwezig.  Daarnaast heeft de ouderraad met regelmaat contact met de directie/ coördinator van de school. Op dit moment zijn we bezig met nieuwe bestuursleden (mei 2020), waarvoor een oproep is gedaan via de email.