Ouderraad


Over de ouderraad      

 

Praktische zaken

Denk jij nog wel eens terug aan je schooltijd? En wat zijn dan de mooiste herinneringen? Iedereen kan zich vast nog de indrukwekkende Sinterklaasviering, in de bus op schoolreis, die stoere papa op dat toffe schoolkamp en/of de knusse kerstviering herinneren….Een leuke schooltijd is goud waard. Onze ouderraad speelt hierin een hele belangrijke en vrolijke rol.    

Doel De ouderraad streeft er naar om bij te dragen aan een positieve tijd op de lagere school. Een goede sfeer op school is belangrijk om onze kinderen het beste uit hun schooltijd te laten halen en mooie herinneringen mee te nemen. Dit doel kan enkel worden behaald door een goede samenwerking met de schoolleiding en leraren en ouders. Zo realiseren we –in lijn met de daltonvisie - samen voor onze kinderen een waardevolle schooltijd.
 
Hoe werkt de ouderraad?
De ouderraad heeft vier kerntaken:
Activiteiten ⇒ Organisatie van feestelijke activiteiten voor leerlingen, zoals  sinterklaas- , kerst- en paasactiviteiten. Het schoolreisje en kamp worden door leerkrachten georganiseerd. De ouderraad int hiervoor in de ouderbijdrage het geld.
Beheer ⇒ De ouderraad vraagt voor het organiseren van de activiteiten voor de kinderen een financiële bijdrage aan de ouders en beheert deze gelden.
Klankbord ⇒ De ouderraad vormt een achterban en een klankbord voor de directie en de medezeggenschapsraad (dat is het formele inspraakorgaan op school).  Om die rol goed te kunnen vervullen staat de ouderraad open voor vragen en opmerkingen van zowel ouders als de directie. De ouderraad onderhoudt contact met de MR (medezeggenschapsraad) en de achterban (alle ouders) Een bestuurslid uit de MR schuift altijd aan het begin van de OR vergadering aan om elkaar op de hoogte te houden. De voorzitter van de ouderraad heeft regelmatig overleg met de directie.
Ouderavond ⇒ Organisatie van de jaarlijkse Ouderavond. Het doel hiervan is om ouders te betrekken bij de plannen van de ouderraad en wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd. Tevens nodigen we dan een spreker uit om samen meer te leren over zaken die de ouders van school verder helpen in het ouderschap.  Zoals omgaan met internet, geld, etc.
 
Wat kan ik als ouder met de ouderraad?
Een goede sfeer maak je samen. Als ouders kun je  aangeven om bestuurslid in de ouderraad te willen worden –of mensen worden gevraagd. Tijdens de algemene informatieavond van de OR worden verkiezingen gehouden waarbij de ouders stemmen welke ouders in de ouderraad komen. Als er goede ideeën door ouders worden aangedragen, zijn deze van harte welkom en zullen in ieder geval besproken worden in de vergadering. 
 
Organisatie
De ouderraad bestaat uit zeven ouders. Vertegenwoordigers van de ouders zijn: Mariska Paquot (voorzitter), Jarno Westerhof, Harco Bouwman, Patricia Pieper, Mariette de Koning, Heidi Jansen (penningmeester) en Anouk ten Kate (secretaris). De ouderraad vergadert circa zes keer per jaar. Bij de vergadering is ook altijd een
leerkracht aanwezig.  
                                                                                                                               
                                   

 

 

Leden:
Mariska Paquot Voorzitter
Anouk ten Kate Secretaris
Heidi Jansen Penningmeester
Harco Bouwman  
Patricia Pieper  
Jarno Westerhof  
Mariette de Koning  

Vergaderdata 2018-2019
11 oktober 2018
31 oktober 2018
8 november 2018
7 januari 2019
14 maart 2019
27 mei 2019

Vergaderdata:
 
11 september 2017
30 oktober 2017
alg. info avond
6 november 2017

18 januari 2018
5 maart 2018
31 mei 2018

Agenda:2017-2018 Verslagen:
Jaarverslag 2017-2018
Notulen  alg. OR info avond 30-10-2017
2016-2017 Jaarverslag ouderraad2016-2017 Verslagen
Notulen 14 januari 2016
Notulen 14 maart 2016
Notulen 19 mei 2016

Notulen 5 september 2016
Jaarverslag 2015-2016

Notulen 12 januari 2017


Veel gestelde vragen:

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad? Foto’s van mooie activiteiten delen we via de site en de facebookpagina van ODS Prinses Margriet. En je bent natuurlijk van harte welkom op de jaarlijkse Ouderavond!
  
Wat kan ik doen als ik een goed idee heb?
Een goed idee kun je altijd inbrengen, bijvoorbeeld in aanloop naar een vergadering of als je een van de OR-leden op het schoolplein spot. Mailen mag natuurlijk ook naar: ouderraadprinsesmargriet@live.nl
 
Kan ik bij jullie terecht als mijn kind problemen heeft op school, bijv. als mijn kind wordt gepest? Wat is het verschil met de MR? Het is de bedoeling dat u individuele problemen van ouders en leerlingen bespreekt met de leraar van uw kind. De medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan op school. De ouderraad geeft de MR wel gevraagd en ongevraagd advies. We staan natuurlijk wel open voor algemene suggesties en voorstellen voor verbetering van de sfeer op school.