Kerstbakjes
Donderdagmorgen 19 december hebben kleuters van de Prinses Margrietsschool mooie zelfgemaakte kerstbakjes naar de bewoners van Van Hemerstede en Malkander gebracht. Bij de deur hebben ze kerstliedjes gezongen en een kerstbakje aangeboden namens de school. Mooi om te zien hoe oud en jong met elkaar in contact komen. Een bewoner heeft voor ons een prachtig oud kerstliedje gezongen over een engeltje met zilveren vleugeltjes. De kinderen luisterden hier ademloos naar.