Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Het komende schooljaar 2023-2024 is onze teamscholing gericht op unitonderwijs en het meer werken vanuit leerlijnen.

Individueel worden de volgende cursussen gevolgd:
Begrijpend lezen en luisteren;
Effectief communiceren m.b.t. zorgelijke opvoedsituaties;
Anders analyseren;
EDI-plus;
Met Sprongen Vooruit: een cursus op het gebied van rekenonderwijs: interactief, met coöperatieve werkvormen en bewegend leren;
Automatiseren m.b.v. de inzet van het rekenmuurtje van Bareka;
BHV;
Taalvaardigheid bij kleuters;
Technisch lezen met Ralfi connect.