Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Sportevenementen
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
 

Schooltijden


Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we volgens een continurooster, met een vrije woensdagmiddag.
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 hebben de groepen 1/2 ook de vrijdagmiddag vrij.
Dit houdt in dat de kinderen van groep 1 t/m 8 iedere dag naar school gaan van 8.30 uur – 14.30 uur met uitzondering van de woensdagmiddag. Groep 1/2 heeft op maandag, dinsdag en donderdag een schooldag van 8.30 uur – 14.30 uur en zijn op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur
 
maandag 8.30 uur – 14.30 uur
dinsdag 8.30 uur – 14.30 uur
woensdag 8.30 uur – 12.00 uur
donderdag 8.30 uur – 14.30 uur
vrijdag 8.30 uur – 14.30 uur
Groep 1 / 2 / 3  tot 12.00 uur