Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf / TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
 
 

 

Overblijf / TSO


Wij werken met een continurooster. Leerkrachten, directie, onderwijsondersteuned personeel houden in de korte middagpauze toezicht. De kinderen dienen zelf hun lunchpakket mee naar school te nemen.  Er zijn geen kosten verbonden aan het overblijven.