Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Sportevenementen
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
 

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit via de schoolAPP doorgeven. Indien een uitgebreidere toelichting noodzakelijk is kunt u ook telefonisch contact opnemen,

Toedienen medicijnen

Wanneer een kind onder schooltijd (tijdelijk) medicatie nodig heeft vinden wij het belangrijk om dit goed van tevoren te overleggen met ouders en leerkracht(en). Het toedienen van medicatie moet aan een antal voorwaarden voldoen:

De school maakt gebruik van de volgende medicijnen: Mocht uw kind allergisch zijn voor deze materialen/middelen moet zowel de leerkracht(en) als de directie hiervan op de hoogte worden gebracht.