Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf / TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
 
 

 

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch melden (0523 - 656379) tussen 8.00 uur en 8.15 uur of door een mailtje te sturen naar de leerkracht van uw zoon of dochter.

Toedienen medicijnen

Wanneer een kind onder schooltijd (tijdelijk) medicatie nodig heeft vinden wij het belangrijk om dit goed van tevoren te overleggen met ouders en leerkracht(en). Het toedienen van medicatie moet aan een antal voorwaarden voldoen:

De school maakt gebruik van de volgende medicijnen: Mocht uw kind allergisch zijn voor deze materialen/middelen moet zowel de leerkracht(en) als de directie hiervan op de hoogte worden gebracht.