Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf / TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
 
 

 

Pauzehapje en traktatie

Het fruit eten /lunch verloopt op de Prinses Margrietschool gezellig en dat willen we natuurlijk graag zo houden. Wij stimuleren de kinderen om iets gezonds mee te nemen. Een gezonde hap voor ieder kind zorgt voor hernieuwde energie. De leerkrachten zien er op toe dat wat er meegegeven wordt ook opgegeten wordt. Dit is voor u als ouder belangrijk om te weten.
Wij willen u vragen om zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu en gebruik te maken van broodtrommels en drinkbekers.