Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf / TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
 
 

Kriebelcontrole 
Hoewel hoofdluis al lang geen  taboe meer is, bezorgt het kinderen veel last en ouders veel werk. Na elke langere vakantie worden alle kinderen door een aantal ouders  gecontroleerd. Bij constatering wordt er contact opgenomen met de ouders en worden alle ouders van de desbetreffende groep middels een brief geïnformeerd dat er hoofdluis voorkomt in de groep. Deze kinderen worden daarna regelmatig gecontroleerd totdat ze luisvrij zijn. Wanneer ouders zelf constateren dat hun kind hoofdluis heeft, informeren ze zelf de school, zodat die de andere ouders kan waarschuwen. 
De cyclus van de hoofdluis ziet er als volgt uit: